BỘ MÔN TIẾNG TRUNG QUỐC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Địa chỉ: Nhà D3 - 136 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 04.85873476 – 85873477 Fax: 04. 62696474

中国语言文学系

Address: D3 Building, 136 Xuan Thuy - Cau Giay - Ha Noi

Email: ttq@hnue.edu.vn

Website: http://ttq.hnue.edu.vn/